Dụng cụ - Công cụ

Mũi khoan Nachi Ø13.0

682.690

Dụng cụ - Công cụ

Taro M6

251.680

Dụng cụ - Công cụ

Taro M5

251.680

Dụng cụ - Công cụ

Mũi khoan chuôi côn Ø16

3.146.080

Dụng cụ - Công cụ

Taro M4

235.950

Dụng cụ - Công cụ

Mũi khoan chuôi côn Ø18

3.775.290

Dụng cụ - Công cụ

Taro M3

235.950

Dụng cụ - Công cụ

Mũi khoan chuôi côn Ø20

4.089.900